Om böcker

Böcker kan ge oss mer kunskap, få oss att resa till en annan värld eller en annan tid och för en liten stund koncentrera oss på annat. Idag pratas det böcker i alla möjliga sociala medier eftersom det är ett stort intresse hos många. Att ha oändliga högar av olästa böcker är mer vanligt än ovanligt hos de allra största bokfansen. I det här inlägget kommer du att få en kort genomgång av vad litteratur innebär och få veta lite mer om dess historia.

Vad är litteratur?

Skillnaden mellan litteratur och böcker är att litteratur kan vara allt som går att läsa. Alltså kan litteratur vara tidningar, texter och muntligt berättande, medan böcker är de berättelser och biografier som finns samlade i ett format. Den allra första typen av litteratur är alltså den muntligt berättade.

Bokens historia

Vi har sedan väldigt långt tillbaka i tiden samlat, skrivit och muntligt berättat historier. Men boken, så som vi känner den idag, började att komma i samband med skriften.

Bokens tidiga historia kommer ifrån Mesopotamien där man för nästan 4000 år sedan utvecklade den första formen av skriftspråk. Då använde man sig av lertavlor och hackade ner bokstäver, vilket var början på vad en bok är idag. Skriften består av en berättelse kring den forna kungen Gilgames.

Nästa steg i bokens utveckling kom i samband med att pergament och pappersrullar uppfanns. Att hacka ner bokstäver i lertavlor tog sin lilla tid, vilket är en bidragande faktor till varför det inte finns så många bevarade litterära verk från den tiden. Men i antikens Grekland och forna Egypten utvecklades ett nytt material som var mycket enklare att skriva på. Några exempel på verk från den tiden är Odysséen och Iliaden, vilka än idag är exempel på litterära verk som används i skolor.

På medeltiden kom världens första fiktiva litterära verk. Don Quijote skrevs av Miguel Cervantes och är precis som de gamla grekiska berättelserna något som används i utbildningen. Mot medeltidens slut började man att utveckla tryckkonsten. Med tryckkonstens utveckling kunde vi trycka böcker i större utsträckning, vilket gjorde att fler kunde ta del av litteraturen och lära sig att läsa.

Under lång tid var böcker något som enbart lästes av de som var utbildade och hade bättre ekonomi eftersom böcker kunde kosta en hel del pengar. Men idag har de allra flesta råd att köpa böcker, och de som inte har råd eller vill lägga pengar på böcker kan låna böcker gratis på ett bibliotek där vem som helst får låna böcker.

Böcker är idag något som alla kan ta del av. Oavsett om man föredrar att lyssna på eller läsa böcker så kan nästan alla läsa och har tillgång till böcker.